Бақылау сұрақтары. 1. Күрделі жүктеу дегеніміз не?

1. Күрделі жүктеу дегеніміз не?

2. Қабаттастыру әдісі дегеніміз не? Оны қолданға қандай шектеулер бар?

3. Қандай кернеулер бас кернеу деп аталады?

4. Егер сызықтық деформациялар эксперимент жүзінде өлшенген болса, онда бас кернеулер қандай формуламен есептелінеді?

5. Қандай стерженді жұқа қабырғалы деп қарастыруға болады?

6. Бас осьтер дегеніміз не?

7. Бұраушы моменті дегеніміз не? Берілген зертханалық жұмыста ол қалай анықталады?

8. Бұраушы және июші моменттері бірмезгілде әрекет еткенде стерженнің көлденең қимасында қандай кернеулер пайда болады? Олар көлденең қима бойымен қалай өзгереді?

9. Бұраушы және июші моменттері бірмезгілде әрекет еткенде стерженнің бойлық қимасында Бақылау сұрақтары. 1. Күрделі жүктеу дегеніміз не? қандай кернеулер әсер етеді?

10. Июші моменті дегеніміз не? Берілген зертханалық жұмыста ол қалай анықталады?

11. Берілген зертханалық жұмыста, стерженнің көлденең қимасындағы тік кернеулер қандай формуламен есептелінеді?

12. Көлденең қимадағы тік және жанама кернеулер арқылы бас кернеуді қалай есептейміз?

13. Берілген зертханалық жұмыста, стерженнің көлденең қимасындағы жанама кернеуді қалай есептейміз?

Дебиет

1 Б.У. Аубакиров, А.С. Бектегенова, Қ. М. Тлеумбетов Материалдар кедергісі зертханалық практикум Астана, 2004.

2 Борисов Е.К., Васильченко Н.П., Ляндзберг А.Р., Павлов А.В. Сопротивление материалов. – Петропавловск – Камчатский 2007.

3 Афанасьев А.М., Марьин В.А. Лабораторный практикум по сопротивление материалов. - М.: Наука Бақылау сұрақтары. 1. Күрделі жүктеу дегеніміз не?, 1975.

4 Писаренко Г.С., Агарев В.А., Квитка А.Л. и др. Сопротивление материалов. – Киев: Высшая школа, 1974.

5 Степин П.А. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 1988.

6 М.Ф. Үркімбаев, С. Жүнісбеков Материалдар кедергісі. – А.: Мектеп, 1986.

7 З.М. Рахымбекова Материал кедергісі. – А.: Мектеп, 1987.

8 Сборник задач по сопротивлению материалов. Под ред. В.К. Качурина. – М.: Наука, 1972.

9 Федосеев В.И. Сопротивление материалов. - М.: Наука, 1986.


documentaedolcr.html
documentaedosmz.html
documentaedozxh.html
documentaedphhp.html
documentaedporx.html
Документ Бақылау сұрақтары. 1. Күрделі жүктеу дегеніміз не?